stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesFinanse

Czym jest dźwignia finansowa?

Czym jest dźwignia finansowa?

Każdy przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, jakiej wielkości firmę prowadzi, jest świadomy tego, że finansowanie przedsięwzięć z własnych środków mimo tego, że jest jak najbardziej możliwe, jest wręcz nieodpowiedzialne, szczególnie z perspektywy czysto ekonomicznej.

Na czym polega dźwignia finansowa?

Firma, która chce realizować prawidłowo swoje cele, musi mieć do tego odpowiednie środki finansowe, czyli kapitał. Może to być kapitał własny oraz obcy. Przez środki własne rozumie się wkład założyciela czy też udziałowców oraz oczywiście zysk, który został wypracowany przez przedsiębiorstwo. Środki zewnętrzne, pochodzą od podmiotów zewnętrznych. Drugi rodzaj kapitału może być pozyskiwany na wiele sposobów. Mogą to być dotacje oraz dofinansowania, których udzielają podmioty państwowe, jak i zagraniczne. Spółki często decydują się na emisję akcji oraz obligacji. Mniejsze przedsiębiorstwa najczęściej sięgają po kredyty bankowe lub kupieckie. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często decydują się na leasing, w ramach którego mogą pozyskać np. nowe auto. Warto nadmienić, że istnieją również wewnętrzne możliwości finansowania działalności. Na czym one polegają? Firmy mogą tworzyć odpisy amortyzacyjne lub też korzystać z usług faktoringu, dzięki którym uwalnia się zamrożone w fakturach środki finansowe.

Z jakiego finansowania korzystać?

Jak wiadomo korzystanie tylko z własnych środków finansowych może okazać się zgubne, ponieważ blokuje się w ten sposób możliwość zwielokrotnienia wyniku finansowego. To właśnie dlatego, coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na pomoc zewnętrzną, która polega na skorzystaniu z obcego kapitału. Środki zewnętrzne pozwalają rozwijać się szybciej, co przekłada się na generowanie większego zysku. W całym układzie finansowania przedsiębiorstwa najważniejsza jest dźwignia finansowa, która polega na tym, że utrzymuje się idealną relację pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałem obcym.
Co do zasady, dźwignia finansowa uruchamiana jest, wtedy gdy firma zaciąga kredyt lub też skorzysta z innych możliwości finansowania.
Dźwignię finansową można przedstawić jako zysk operacyjny bez odsetek kredytowych, który dzieli się a zysk operacyjny, w którym te odsetki są uwzględnione. Dzięki temu można zmierzyć procentowy wpływ zysku operacyjnego na procentową zmianę zysku w kwocie brutto. Wiedząc już co to dźwignia finansowa, można łatwo obliczyć wartości dotyczące zysku. Ważną zasadą jest to, aby korzystać z kapitału obcego tylko wtedy gdy procentowy zysk jest niższy niż cała rentowność majątku przedsiębiorstwa. Jest to spowodowane tym, że dźwignia finansowa działa w dwie strony. Może przynieść straty, jak i zyski. Jeśli dźwignia działa to zaciągnięte przez firmę pożyczki lub kredyty mają pozytywny wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Jeśli jednak dźwignia finansowa nie działa, to dochodzi do zjawiska tzw. maczugi finansowej, która występuje, wtedy gdy zobowiązania oraz odsetki z nimi związane prowadzą do spadku rentowności kapitału, oraz majątku firmy.

Udostępnij