stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesPraca

Jak założyć działalność gospodarczą – podstawowe zasady

Jak założyć działalność gospodarczą – podstawowe zasady

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to krok, na który decyduje się coraz więcej osób – duża niezależność, możliwość rozwoju własnej marki oraz potencjalnie wysokie zyski to tylko jedne z wielu zalet prowadzenia własnego biznesu.

Jak założyć działalność gospodarczą – przygotowanie biznesplanu

Przygotowanie dobrego biznesplanu oraz przeprowadzanie dokładnego badania rynku to bardzo istotne kwestie, o których powinien pamiętać każdy początkujący przedsiębiorca. Analiza rynku oraz zaplanowanie rozwoju oraz najważniejszych strategii firmy pomoże w uniknięciu nieprzyjemnych niespodzianek, zapobiegając powstaniu ewentualnych strat finansowych.

Dodatkowo dokładne zbadanie potrzeb konsumentów pomoże w wyborze idealnej niszy, która zagwarantuje stały zysk, zapewniając płynne funkcjonowanie firmy.

Jak założyć działalność gospodarczą – podstawowe kwestie

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, którą wykonuje się w sposób ciągły i we własnym imieniu. Osoby, które chcą zdecydować się na prowadzenie działalności gospodarczej muszą pamiętać o spełnieniu kilku istotnych warunków. Po pierwsze początkujący przedsiębiorcy muszą zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warto zaznaczyć, że osoby, które spodziewają się niewielkich przychodów nie muszą rejestrować firmy, prowadząc działalność bez dodatkowych formalności.

Aby wpisać firmę do rejestru CEIDG, należy podać między innymi dane takie jak adres firmy, NIP oraz PESEL. Oprócz tego do poprawnego zarejestrowania firmy potrzebny będzie także specjalny kod działalności, zawierający pięć znaków ułożonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Osoba zakładająca działalność gospodarczą powinna podać także adres mailowy, numer telefonu, dane rachunku bankowego oraz dokładną datę rozpoczęcia działalności.

Zakładanie działalności gospodarczej – wybór formy opodatkowania

Założenie działalności gospodarczej wiąże się także z wyborem odpowiedniej formy opodatkowania. Początkujący przedsiębiorca ma do wyboru 3 formy opodatkowania działalności gospodarczej:

– na zasadach ogólnych – stawka podatkowa wynosi w tym wypadku 17% i 32%. Warto pamiętać o tym, że opodatkowanie tego typu nie musi
zostać zgłoszone do urzędu skarbowego,

– według stawki liniowej – ta forma opodatkowania oznacza stawkę w wysokości 19%. Wybór stawki liniowej wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego,

– ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – w tym wypadku podatek opłacany jest wyłącznie od uzyskanego przychodu, ten rodzaj opodatkowania nie jest jednak dostępny dla wszystkich przedsiębiorców.

Własna działalność gospodarcza – wybór rodzaju księgowości

Kolejną ważną kwestią przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wybór odpowiedniej formy prowadzanie księgowości. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się między innymi na prowadzenie księgowości uproszczonej, czyli rejestru sporządzanego w podatkowej księdze przychodów.

Niekiedy właściciele firm decydują się na prowadzenie pełnej księgowości, która sporządzana jest w księgach rachunkowych. W przypadku niedoświadczonych osób dobrym rozwiązaniem może okazać się zlecenie prowadzenia księgowości jednemu z biur rachunkowych.

Udostępnij