stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesRozwój osobisty

Techniki asertywności – najpopularniejsze przykłady asertywnych zachowań

Techniki asertywności – najpopularniejsze przykłady asertywnych zachowań

Asertywność to niezwykle przydatna umiejętność, która umożliwia sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoba asertywna potrafi stanąć w obronie własnych praw i uczuć, jest również odporna na różnego rodzaju manipulacje.

Asertywność co to?

Asertywność to termin, który w psychologii oznacza umiejętność wyrażania własnych opinii i emocji w sposób, który nie narusza praw, przekonań i uczuć innych osób. Warto zaznaczyć, że asertywność to umiejętność nabyta, która pomaga w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji społecznych.

Osoba asertywna potrafi bez problemu formułować opinie oraz życzenia, jest także otwarta na przyjmowanie krytyki. Asertywność wiąże się także z wysoką świadomością siebie oraz umiejętnością trzeźwej oceny sytuacji, nawet w mocno stresujących i niespodziewanych momentach. Osoba asertywna traktuje inne osoby z szacunkiem, nie zapominając przy tym o własnych pragnieniach i potrzebach, tym samym asertywność pomaga w unikaniu szkodliwych wpływów oraz różnego rodzaju manipulacji.

Co ważne asertywność nie powinna być utożsamiana z ignorowaniem potrzeb innych osób – osoba asertywna to z reguły mocno empatyczna jednostka, która nie dąży do osiągnięcia własnych celów za wszelką cenę.

Co daje asertywność – czy warto być asertywnym?

Asertywność to umiejętność, która okaże się niezwykle pomocna w budowaniu zrównoważonych relacji społecznych. Techniki asertywności pomogą w tworzeniu więzi opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Dodatkowo postępowanie zgodnie z założeniami asertywności wesprze utrzymanie wysokiej samooceny oraz umocni poczucie własnej wartości. Asertywność to także najlepszy sposób na obronę własnych przekonań i granic.

Dodatkowo osoby asertywne są z reguły postrzegane jako pewne siebie, szczere i stanowcze, co ułatwia im budowanie relacji opartych na zaufaniu i szacunku.

Techniki asertywności – metoda zdartej płyty

Zdarta płyta to jedna z najpopularniejszych technik asertywności, która może okazać się niezwykle pomocna w momencie rozwiązywania trudnych i niekomfortowych sytuacji. Technika ta sprawdzi się szczególnie w przypadku osób, które przyzwyczaiły otoczenie do uległego zachowania, narażając się tym samym na częste manipulacje i wykorzystywanie.

Technika zdartej płyty opiera się na wyrażeniu własnego zdania, a następnie powtarzaniu go niemal do znudzenia. Ten model zachowania przyda się w przypadku agresywnych rozmówców, którzy nie szanują uczuć i granic drugiej osoby – opcja otwartej dyskusji i przedstawienia rzeczowych argumentów może bowiem okazać się w tym wypadku niemożliwa.

Asertywność przykłady – komunikat „ja” i twierdzenia empatyczne

Wśród popularnych i często wykorzystywanych technik asertywności można znaleźć także popularną metodę, która opiera się na jasnym zakomunikowaniu własnych uczuć i potrzeb. Warto pamiętać o tym, że komunikat „ja” powinien być wyrażany w pierwszej osobie liczby pojedynczej, z zastosowaniem klarowanego i stanowczego przekazu.

W przypadku tego modelu zachowania warto pamiętać o wyrażaniu wyłącznie własnych przekonań, bez snucia domysłów dotyczących postaw lub odczuć innych osób. Obstawanie przy konkretach oraz jasne wyrażenie opinii może okazać się niezwykle pomocne w budowaniu relacji opartych na szacunku i wzajemnym zrozumieniu.

Dobrym pomysłem na jasne i otwarte komunikowanie własnych potrzeb może okazać się również empatyczne podejście do uczuć i zachowań innych osób. Technika twierdzeń empatycznych polega na tym, że osoba asertywna podkreśla, że szanuje przekonania rozmówcy i nie stara się ich modyfikować.

Udostępnij