stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

Rozwój osobisty

244 kk – na czym polega ten przepis?

244 kk – na czym polega ten przepis?

Artykuł 244 Kodeksu karnego (kk) w polskim prawie dotyczy przestępstwa związane z naruszeniem tajemnicy korespondencji. Oto treść tego artykułu na dzień mojej ostatniej aktualizacji w styczniu 2022:

Art. 244. Kto, bez uprawnienia, otwiera przesyłkę pocztową, telegraficzną lub inną, skierowaną do innej osoby, albo podsłuchuje rozmowę telefoniczną lub inną rozmowę przewodową, jest podlegały karze pozbawienia wolności do lat 2.

Artykuł ten chroni prywatność komunikacji, zakazując nieuprawnionego dostępu do korespondencji innych osób. Obejmuje to zarówno tradycyjną korespondencję, jak i komunikację elektroniczną.

Kiedy policjant może przypuszczać, że ktoś jest pijany?

W Polsce, jeśli policjant ma podejrzenie, że ktoś jest pod wpływem alkoholu, może podjąć pewne działania w celu potwierdzenia lub obalenia tego podejrzenia. Podejrzenie może wynikać z obserwacji zachowania osoby, zapachu alkoholu, mowy czy sposobu poruszania się.

W kontekście ruchu drogowego, jeśli policjant podejrzewa, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, może on:

  1. Przeprowadzić badanie alkomatem: Jest to najczęstsza metoda stosowana przez policję do sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy. Jeśli wynik badania jest pozytywny, kierowca może zostać zabrany na stację policji w celu przeprowadzenia dokładniejszego badania.

  2. Przeprowadzić badanie krwi: Jeśli kierowca odmówi badania alkomatem lub jeśli istnieją wątpliwości co do wyniku badania alkomatem, policjant może zlecić pobranie próbki krwi w celu dokładniejszego określenia stężenia alkoholu.

  3. Przeprowadzić testy koordynacyjne: Policjant może poprosić osobę o wykonanie prostych zadań, takich jak chodzenie prosto, dotykanie palcem do nosa czy stanie na jednej nodze, aby ocenić jej koordynację i równowagę.

W przypadku osób spoza ruchu drogowego, jeśli policjant ma podejrzenie, że ktoś jest pod wpływem alkoholu i jego zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie lub innych, może on podjąć interwencję, np. zatrzymać osobę w celu wytrzeźwienia.

Warto zaznaczyć, że w Polsce obowiązuje zerowa tolerancja dla alkoholu u kierowców. Nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie kierowcy jest traktowana jako naruszenie prawa i może skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi. Często jest tak, że osoby za kierownicą spożywały alkohol dzień wcześniej i wydaje się im, że to już nie ma znaczenia. Otóż niestety ma i może mieć poważne konsekwencje prawne. Dlatego tak ważne jest, by szybko skontaktować się z adwokatem, który poprowadzi sprawę. Ważne jest doświadczenie w tej dziedzinie.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij