stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesPraca

Franczyza co to – najważniejsze zasady funkcjonowania franczyzy

Franczyza co to – najważniejsze zasady funkcjonowania franczyzy

Franczyza to coraz bardziej popularna forma prowadzenia biznesu – wśród zalet działalności tego typu można wyróżnić między innymi przetestowany i sprawdzony model biznesowy, stanowiący jedną z najlepszych gwarancji zysku.

Franczyza co to?

Franczyza to nic innego jak system sprzedaży towarów oraz usług i technologii, który opiera się na działaniu dwóch niezależnych podmiotów – franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy.

Dodatkowo niezwykle istotnym jest także to, że franczyza zakłada wsparcie franczyzodawcy, który oferuje poszczególnym franczyzobiorcom wiedzę dotyczącą procesów technologicznych oraz pakiet szkoleń potrzebnych do sprawnego prowadzenia działalności. Poza tym franczyzobiorca może korzystać z doświadczenia i znaków towarowych franczyzodawcy, co może okazać się szczególnie pomocne w początkowej fazie działalności firmy.

Franczyzobiorca co to?

Umowa franczyzy zawierana jest pomiędzy dwoma stronami, w których jedna z nich, w tym wypadku franczyzodawca, jest podmiotem narzucającym zasady działania i prowadzenia biznesu.

Z kolei franczyzobiorca to strona umowy, która nabywa prawa oraz zobowiązuje się do wykonywania obowiązków opisanych w kontrakcie. Franczyzobiorca otrzymuje od franczyzodawcy gotowy pomysł na biznes, może liczyć także na jego stałe wsparcie merytoryczne.

Franczyza – wady i zalety

Franczyza to coraz bardziej popularna forma prowadzenia biznesu, która pozwala początkującym przedsiębiorcom na założenie i prowadzenie firmy. Do jej głównych zalet można zaliczyć między innymi stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa, który wynika między innymi z przetestowanego i sprawdzonego pomysłu. Poza tym osoba decydująca się na prowadzenie franczyzy może liczyć także na stałe wsparcie franczyzodawcy oraz różnego rodzaju dofinansowania, pomagające w rozkręceniu i prowadzeniu firmy. Dodatkowo franczyza pozwala również na znaczne zminimalizowanie ryzyka biznesowego i płynne wejście na rynek.

Warto pamiętać jednak o tym, że franczyza wiąże się także z kilkoma niedogodnościami. Po pierwsze osoba decydująca się na tę formę prowadzanie biznesu musi liczyć się ze znacznymi ograniczeniami jeżeli chodzi o sposób prowadzenia i metody rozwoju biznesu. Franczyzobiorca nie może pozwolić sobie na zbyt dużą swobodę – regularne kontrole i potencjalne kary zabezpieczają przed modyfikacją pomysłów i zasad franczyzodawcy. Bardzo często franczyza wiąże się także z wypełnieniem sztywno ustalonych planów sprzedażowych narzucanych przez franczyzodawcę.

Najpopularniejsze rodzaje franczyzy

Obecnie na rynku można wyróżnić kilka popularnych rodzajów franczyzy, do których można zaliczyć między innymi franczyzę dystrybucji produktu. Ten rodzaj franczyzy polega na sprzedaży przez franczyzobiorcę produktów dostarczonych bezpośrednio przez franczyzodawcę lub przez wyznaczonych do tego dostawców.

Oprócz tego coraz częściej można spotkać się także z franczyzą koncepcji działalności, która polega na tym, że franczyzobiorca przyjmuje wszystkie zasady prowadzenia biznesu oraz koncepcje opracowane i przetestowane przez franczyzodawcę.

Udostępnij