stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesFinanse

Jak skorzystać z dofinansowania dla firm?

Jak skorzystać z dofinansowania dla firm?

Dofinansowanie firmy środkami zewnętrznymi to jeden z najbardziej efektywnych sposobów na uzyskanie dodatkowych funduszy, które mogą być przeznaczone na rozwój firmy. Warto zaznaczyć, że z dotacji korzystać mogą zarówno osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osoby, które prowadzą przedsiębiorstwa zatrudniające rzeszę pracowników.

Na czym polega dofinansowanie?

Osoby prowadzące działalność dobrze wiedzą jak wyglądają inwestycje i jakie mają znaczenie. Warto wiedzieć jak skorzystać z dofinansowania dla firm, aby firma mogła się dynamicznie rozwijać. Wydatki mogą być różne, często przedsiębiorcy muszą zainwestować w sprzęt elektroniczny czy też rozbudowę infrastruktury. Biorąc pod uwagę dofinansowania unijne, to są one udzielane w formie pożyczek, które należy zwrócić. Warto zaznaczyć, że taką pożyczkę uzyskać można szybciej niż w banku i będzie ona na lepszych zasadach. Co ciekawe, nawet starając się o kredyt w banku, można liczyć na pomoc Funduszy Europejskich, które udzielą poręczenia. Dofinansowania z Funduszy Europejskich rządzą się własnymi zasadami, więc nie są dostępne dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Jeśli firma prowadzona jest na wsi, to bez problemu można skorzystać z pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Co to dotacja?

Warto nadmienić, że również państwo polskie pomaga przedsiębiorcom, którzy mogą otrzymać dotację ze środków Funduszy Pracy. Jest to niewielka kwota, która wynosi 5000zł i może być wykorzystana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące tego programu znaleźć można w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku, w sprawie wparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii. Co to jest dotacja? Jest to nieodpłatna oraz bezzwrotna pomoc finansowa, którą udziela państwo różnym podmiotom po to, aby mogły realizować swoje zadania. Przedsiębiorca, który stara się o dotację, musi być świadomy tego, że musi spełnić wymogi określone w ustawie lub innych aktach prawnych. W przypadku takiego dofinansowania jest ono wypłacone przez starostę lub prezydenta miasta, które ma prawo powiatu. Zwierzchnik sprawujący władzę nad powiatowym urzędem pracy lub też dyrektor urzędu pracy, który ma odpowiednie upoważnienie ze strony prezydenta lub miasta podpisuje umowę z podmiotem, który otrzymać ma dotację.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wymogi formalne oraz inne szczegółowe warunki dotyczące dofinansowania są zależne od rodzaju wsparcia, oraz od podmiotu udzielającego. Warto zaznajomić się ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi każdego formularza czy też wniosku po to, aby uniknąć problemów związanych z wadami oświadczenia woli. Jeśli jest się gotowym na poniesienie dodatkowych kosztów, to bez problemu można skorzystać z pomocy firm, które jako pełnomocnik złożą pismo w odpowiednim urzędzie w imieniu wnioskującego. Niezależnie od tego, jakie dofinansowanie zostanie wybrane, warto skorzystać z takiej możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorstwa.

Udostępnij