stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

PracaRozwój osobisty

Na czym polega coaching – najważniejsze założenia coachingu

Na czym polega coaching – najważniejsze założenia coachingu

Coaching to interaktywny proces, który pomaga w przyspieszaniu i usprawnianiu rozwoju poszczególnych jednostek lub całych organizacji. Coaching korzysta z różnorodnych technik wywodzących się między innymi z psychologii, których głównym celem jest pobudzenie motywacji i samoświadomości.

Coaching co to – podstawowe założenia coachingu

Coaching to dobrowolny proces, w którym trener, poprzez użycie różnego rodzaju technik, wpływa na zmianę percepcji oraz zachowania klienta. Praca coacha polega na ustalaniu celów oraz uczy ich skutecznego osiągania. Coaching w szerokim rozumieniu może oznaczać także kompleksową pracę nad samym sobą. Warto podkreślić, że celem coachingu nie jest nauczenie klienta wymuszonych, sztucznych zachowań, ale odkrycie ukrytego potencjału oraz zwiększenie możliwości podejmowania trafnych i odważnych decyzji.

Istotą treningu jest przede wszystkim wykorzystywanie naturalnych zasobów danej osoby – odpowiednie zmotywowanie oraz wykorzystanie ukrytych zdolności może pomóc w usprawnieniu wielu płaszczyzn życia, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Zwolennicy coachingu twierdzą, że jest on jednym z najlepszych sposobów na przekraczanie własnych ograniczeń oraz odnalezienie ukrytego potencjału. Dodatkowo umiejętne rozpoznawanie własnych uczuć oraz dogłębna obserwacja i dokładna analiza poszczególnych schematów zachowań może okazać się niezwykle pomocna w całym procesie rozwoju osobistego człowieka.

Co to jest coaching – najważniejsze cechy dobrego coacha

Dobry coach to osoba, która będzie uważnym i wrażliwym mentorem, dopasowującym techniki i przebieg szkolenia do indywidualnych wymagań każdej osoby. Warto pamiętać o tym, że prawidłowo przeprowadzony coaching ma całkowicie dobrowolny charakter i stanowi tym samym świadomą decyzję osoby poszukującej pomocy trenera.

Dobry coach powinien opierać trening na przemyślanych pytaniach, które pomogą w lepszym zrozumieniu istoty problemu oraz odnalezieniu wiedzy i umiejętności potrzebnej do określania i osiągania celów. Dużą rolę w całym procesie samodoskonalenia powinno odgrywać także znalezienie odpowiedniej motywacji, opierającej się na indywidualnych cechach oraz potrzebach każdego człowieka. Poza tym dobry trener poprowadzi klienta przez najtrudniejsze etapy zmian oraz pomoże w ukształtowaniu odpowiednich nawyków.

Na czym polega coaching – najpopularniejsze rodzaje coachingu

Jednym z najpopularniejszych rodzajów coachingu jest między innymi coaching personalny, w którym trener skupia się przede wszystkim na odkryciu i rozwoju talentów i umiejętności konkretnej osoby. Coaching personalny może przyczynić się do lepszego poznania własnych potrzeb i aspiracji, stanowi także niezastąpioną pomoc podczas umiejętnego określenia celów.

Dodatkowo coraz częściej można spotkać się także z coachingiem zawodowym, którego głównym zadaniem jest określenie oraz przyspieszenie rozwoju kariery zawodowej klienta. Coaching zawodowy bardzo często pomaga w odnalezieniu motywacji, niekiedy staje się także punktem wyjściowym zmian.

Udostępnij