stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

PracaRozwój osobisty

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Każdą umowę można rozwiązać, dotyczy to zarówno umów handlowych, jak i tych wynikających ze stosunku pracy. Warto wiedzieć jak napisać wypowiedzenie z pracy, po to, aby być przygotowanym na każdą okoliczność.

Stosunek pracy

Warto nadmienić, że pisanie pism niewymagających większej wiedzy tematycznej jest niezwykle pomocne, ponieważ pozwala oszczędzać pieniądze oraz czas. Jednym z takich pism jest bezapelacyjnie wypowiedzenie z pracy. Warto nadmienić, że stosunek pracy regulowany jest nie tylko umową, ale też innymi załączonymi dokumentami takimi jak regulaminy. Co ważne pracownik oraz pracodawca muszą przestrzegać zapisów ustawy Kodeks Pracy. Dla własnego interesu każdy pracownik powinien być świadom swoich praw oraz obowiązków. Zapoznanie się z przepisami Kodeksy Pracy pozwoli pracownikowi czuć się bezpieczniej. Umowa o pracę to typ szczególny umowy, którą rozwiązać można na wiele sposobów, jak i również wielu przyczyn. Taką umowę można rozwiązać przez oświadczenie jednej ze stron przy zachowaniu okresu wypowiedzenia, a także bez okresu wypowiedzenia. Stosunek pracy ulega rozerwaniu również wtedy, gdy wygasł okres, w którym umowa obowiązywała. Jedną z najczęściej obieranych dróg rozwiązywania stosunku pracy jest porozumienie obu stron.

Pisanie wypowiedzenia o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę ma miejsce, wtedy gdy, stosunek pracy jeszcze trwa, lecz dochodzi do porozumienia obu stron umowy, czyli pracodawcy oraz pracownika. Obie strony zgadzają się na przedwczesne rozwiązanie. Jednym z najważniejszych warunków takiego porozumienia jest dokładne podanie terminu rozwiązania stosunku pracy. Według zasady swobody umów, taki termin może być natychmiastowy, jak i odległy. Warto nadmienić, że wypowiedzenie umowy jest możliwe zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.
Według obowiązujących przepisów prawa strona, która wychodzi z inicjatywą, nie musi podawać przyczyn. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, to podlegają jej wszystkie rodzaje umów. W tym przypadku najważniejsza jest zgoda obu stron umowy, jednakże trzeba liczyć się z tym, że istnieje szansa na spór o termin ustania świadczenia pracy przez pracownika. Umowę za porozumieniem stron, można rozwiązać w każdej chwili. Niezależnie od tego, czy pracownik jest na urlopie, czy też nie.

Wymogi formalne wypowiedzenia z pracy

Warto zapoznać się z przepisami ustawy Kodeks Pracy po to, aby poznać szczegółowe elementy wypowiedzenia z pracy. W myśl przepisów tej ustawy w wypowiedzeniu z pracy znaleźć muszą się takie informacje jak data, miejscowość oraz przede wszystkim dane osobowe pracownika, jak i te dotyczące pracownika. Dla formalności należy również odpowiednio zatytułować pismo, nazywając je „Rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron”. Co ważne, w piśmie tym należy również wyszczególnić datę zawarcia umowy oraz proponowaną datę zakończenia stosunku pracy. Wypowiedzenie, aby było ważne, musi również być podpisane własnoręcznie przez nadawcę. Stosując się do powyższych wskazówek, pismo będzie napisane prawidłowo.

Udostępnij