stronazatysiac.pl

Blog w tematyce biznesu, finansów i pracy.

BiznesFinanse

Czy warto brać kredyt? – miniporadnik

Czy warto brać kredyt? – miniporadnik

Brak płynności finansowej, chęć lub konieczność poczynienia określonej inwestycji wymusza uzyskanie dodatkowych środków finansowych. W związku z tym w wielu dużych, średnich i niewielkich firmach oraz gospodarstwach domowych pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czy warto brać kredyt oraz na jaki produkt finansowy warto się zdecydować.

Zatem, czy warto brać kredyt?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kredytu. Niezależnie jednak od formy produktu, decyzja o jego zaciągnięciu powinna być zawsze bardzo starannie przemyślana. Nie można bowiem zapominać o tym, że tego typu zastrzyk gotówki nie ma formy darowizny, a więc konieczna będzie spłata zaciągniętego długu. Podczas podejmowania decyzji dotyczącej wzięcia ewentualnego kredytu zawsze należy zastanowić się nad tym, czy cel na jaki ma być on przeznaczony jest rzeczywistą potrzebą, a może jedynie zachcianką. Kredyt nie jest bowiem darmowy, a czas na jaki jest zaciągany warunkuje kwotę nadpłaty, którą będzie trzeba ponieść. Ponadto w przypadku zaciągania kredytów można z łatwością popaść w tak zwaną spiralę zadłużenia. W takiej sytuacji dochodzi do nagromadzenia kilku kredytów, których budżet firmy lub gospodarstwa domowego nie jest w stanie udźwignąć. Wówczas często dochodzi do zaciągania kolejnych kredytów, które mają służyć spłacie poprzednich zobowiązań. Zwykle jednak nie powoduje to rozwiązania problemu lecz dodatkowe pogorszenie sytuacji, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do braku wypłacalności. Nie można zapominać o tym, że tego typu sytuacje są źródłem bardzo silnego i przewlekłego stresu, który w bardzo negatywny sposób obija się na zdrowiu i kondycji organizmu.

Jakie są rodzaje kredytów?

W przypadku braku możliwości sfinansowania zakupów dóbr z bieżących środków, klienci mają do dyspozycji różnorodne propozycje kredytowe. Oferty te mogą być bardzo rozbudowane, ale zwykle dotyczą pięciu najbardziej popularnych rodzajów kredytów. Wśród nich wymienić można kredyt: konsumpcyjny, hipoteczny, inwestycyjny, konsolidacyjny oraz w formie karty kredytowej. Kredyt konsumpcyjny jest zaciągany w celu sfinansowana potrzeb takich jak na przykład zakup pojazdu czy wyposażenia AGD. Okres jego spłaty może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat, a formę jego zabezpieczenia stanowią dochody kredytobiorcy. Kredyt hipoteczny zaciągany jest w celu sfinansowania zakupu nieruchomości mieszkalnej lub innej realizacji budowlanej. Tego typu kredyt cechuje się bardzo długim okresem spłaty, który może sięgać nawet kilkudziesięciu lat. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka, a jego uzyskanie wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań. Kredyt inwestycyjny zaciągany jest w celu powiększenia majątku kredytobiorcy. Może on być zatem przeznaczony na zakup akcji czy innych papierów wartościowych. Kredyt konsolidacyjny polega na połączeniu wcześniaczej zaciągniętych zobowiązań, dzięki czemu możliwe jest obniżenie miesięcznej raty, ułatwienie spłaty zadłużeń oraz wyjście ze spirali kredytowej. Kredyt może przybierać również formę karty kredytowej.

Karta kredytowa co to takiego?

Karta kredytowa jest to narzędzie bankowe związane bezpośrednio z danym rachunkiem klienta oraz limitem kredytowym przyznawanym przez bank. W uproszczeniu można stwierdzić, że za pomocą płatności kartą kredytową można wykorzystywać określoną wcześniej i udostępnioną przez dany bank kwotę. Co ważne, w przypadku jej spłaty w określonym w umowie terminie, klient nie ma konieczności uiszczania żadnych dodatkowych opłat wynikających choćby z naliczania odsetek od zaciągniętego zobowiązania.

Udostępnij